Projekt Adatok

Projekt adatok:

 

 

Projekt neve:

A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével

Projekt Azonosító:

EFOP-1.3.7-17-2017-00139

Projekt Kezdete:

2017.12.15

Projekt Befejezése:

2019.12.15

Támogatás:

49 994 370 Ft

 

Együttműködő partnereink

A Sartoris Alapítványról:


A Nemescsói Társult Evangélikus Egyházközség az érintett településeken lakó, kedvezőtlen körülmények között élő személyek támogatása érdekében különálló alapítványt hívott életre, melynek célja az ifjúsági munka támogatása, a hátrányos helyzetű egyedülállók és családok segítése, az idős lakosság életkörülményeinek javítása, a gyermekek kulturális és szociális fejlődésének támogatása. Az alapítvány kiemelt célja olyan helyszínt biztosítani a lakosság számára, mely a gyermekek és fiatalok testi és lelki növekedését is elősegíti. Az alapítvány munkahelyek létrehozásával hozzájárul a szociális terület fejlesztéséhez, a helyi lakosok ösztönzésével az önkéntesség fontosságának terjesztéséhez, a térségben zajló szociális munka eredményesebbé tételéhez.

Az Ács Mihály Alapfokú Művészetoktatási intézményről:


Az intézmény a Sartoris Alapítvány fenntartásában működik, 2005. óta. Elsődleges célkitűzése, hogy érdeklődésüknek megfelelő művészeti oktatást biztosítson azon tanulók részére, akik korábban földrajzi, vagy szociális helyzetükből adódóan nem vehettek részt alapfokú művészetoktatásban. Az iskola célja, hogy a hátrányos helyzetű, tehetséges, művészetek iránt érdeklődő gyermekek és fiatalok számára elérhető lehetőséget biztosítson, így a diákok kortársaikkal megegyező eséllyel juthatnak el művészetoktatási intézménybe. Az intézmény 2009. szeptembere óta hét telephelyen folytat művészetoktatást.

 

Projekt helyszín

 

A projekt megvalósítás helyszínei a Vas megyében, Kőszegi járásban fekvő Nemescsó településen találhatóak (Nemescsó, Péterfy utca 39. és külső területek). Lakóinak száma jelenleg 314 fő. A település a 290/2014. (XI.26) Korm. rendelet szempontjából nem besorolható járásba tartozik. A település a 105/2015 (IV. 23.) Korm. rendelet szerint nem besorolható.


A projekt keretében véghezvinni kívánt tevékenységek elsődlegesen a Nemescsói Evangélikus Gyülekezet házában kerülnek megvalósításra, amely megfelelő helyszínként szolgál a projekt keretében megvalósítani kívánt beltéri események lebonyolítására. A gyülekezeti ház az eddigiekben is egyfajta közösségi színtérként működött a településen, megfelelő körülmények közt fogadta a társult egyházközség településein élőket. Jelen projekt keretében a gyülekezeti ház felújítása is megtörténik a korszerűbb körülmények biztosítása érdekében. A felújítás során a gyülekezeti ház területén az eddigieknél korszerűbb berendezésekkel, eszközökkel felszerelt közösségi tér létrehozása történik meg, ezzel hozzájárulva a megvalósítás sikerességéhez.

Elérhetőségek

 

Projektmenedzser: Kalincsák Balázs
Projektmenedzser Telefonszáma:

+36-20/931-17-15

Projektmenedzser E-mail címe: balazs.kalincsak@lutheran.hu

Nemescsó

NEMESCSÓ:

Nemescsó község Vas megye egyik legrégebbi települése, mely az évek során mindvégig megőrizte hagyományos, családias jellegét, jelenleg is csupán 314 lakossal rendelkezik. Kis lakosságszáma ellenére Nemescsó közég évről-évre viszonylag nagy látogatói forgalmat számlál. Mivel Nemescsó 17 település központjaként látja el mindennapi feladatait, így nem csak a helyben élők, hanem a központhoz tartozó falvak és községek lakosságának is szolgálatában kell, hogy álljon.
A Nemescsói Társult Evangélikus Egyházközség működési területe széles kiterjedésű. Ez összességében 17 települést és községet foglal magában. Ennek kialakulása a kis lakosságszámú, egymás közvetlen környezetében elhelyezkedő falvak és községek kapcsolódásának köszönhető. A nemescsói anyagyülekezet legelőször a kőszegdoroszlói gyülekezettel kapcsolódott össze, mely ezáltal leányegyházává vált. Ezt követően a közelben, Meszlen településen található anyaegyház és acsádi leányegyháza is összekapcsolódott Nemescsóval, így jött létre a jelenlegi, Nemescsó – Meszlen – Acsád – Kőszegdoroszló Társult Egyházközség. Az egyházakhoz több, templommal nem rendelkező, vagy önmagában kevés gyülekezeti taggal rendelkező település csatlakozott, így jött létre a jelenleg 17 települést egybefogó Egyházközség. A Társgyülekezet ma összesen 17 községet foglal magában.

Ezek a következők: Nemescsó-Lukácsháza-Gyöngyösfalu-Pusztacsó-Kőszegpaty-Meszlen-Tömörd-Salköveskút-Vassurány-Acsád-Vasszilvágy-Vát-Kőszegdoroszló-Cák-Bozsok-Velem-Kőszegszerdahely. Ennek a társulásnak a központja tehát a nemescsói evangélikus gyülekezet, mely a fenntartásában álló intézményeket, ingatlanokat és az általa kínált szolgáltatásokat is készséggel állítja a társgyülekezet tagjai szolgálatába.
A Társgyülekezet elsődleges céljának tartja a működési területén élő fiatalok és idősek testi és lelki gondozását, illetve az évszázadokon át megőrzött, kiemelt védettséget élvező műemlék jellegű templom megóvását, ezáltal többek közt a hagyományőrzés fontosságának hangsúlyozását. Kiemelt törekvés az egyházközség életében, hogy támaszt és segítséget nyújtó közösségként, menedékként, központként legyen jelen a településen élők életében.
A Társgyülekezet működése során folyamatosan valósít meg olyan közösségépítő és közösségfejlesztő tevékenységeket, melyek hozzájárulhatnak a sikeres, egymás segítésére, támogatására irányuló társadalmi együttélés megvalósításához. Ennek érdekében rendszeresen szervez kulturális, művészeti, ismeretterjesztő és egyéb közösségi eseményeket. A programok megvalósítása során az egyházközség kiemelt figyelmet fordít a hátrányos helyzetű személyek társadalmi integrációját elősegítő intézkedések megvalósítására, ezzel egy időben a befogadó társadalom szemléletének terjesztésére.

FEL